پنجشنبه 30 خرداد 1398   12:59:04
 • ارسال به دوستان
 • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
 • 1397/6/21 چهارشنبه
 • مصوبات
  مصوبات سومین جلسه کارگروه اجتماعی وفرهنگی استان
  درتاریخ 97/6/19 جلسه کارگروه اجتماعی وفرهنگی استان به ریاست آقای دکتر احمدی برگزار که دراین جلسه 9 مصوبه مهم درخصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مشاوره قبل از ازدواج، راههای پیشگیری از طلاق مقرر شد

  مصوبات

  ردیف

  مصوبات

  مدت اجرا

  دستگاه مجری پیگیری

  1

  مقررشد معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی پیگیری موضوع اعتبارات ساماندهی آسیب های اجتماعی را ازطریق وزارت کشور پیگیری و اعتبارات به نسبت جمعیت ووضعیت آسیب های اجتماعی شهرستانها توزیع شود .

  آنی

  معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار

  2

  مقررشد اداره کل فنی وحرفه ای استان گزارش کاملی از وضعیت هزینه کرد اعتبارات توانمندسازی زنان سرپرست خانوارمناطق حاشیه نشین به صورت مستند تهیه وبه دفتر استاندارتحویل دهد.

  یک هفته

  مدیرکل فنی وحرفه ای استان -مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری

  3

  مقررشد سازمان بهزیستی واداره کل کمیته امداد امام (ره)استان گزارش اقدامات صورت گرفته درراستای آموزش توانمندسازی زنان سرپرست خانواروتاثیرات آموزشها را مستندبه دفتر استاندارتحویل ودرجلسات آتی ارائه نمایند .

  یک هفته

  سازمان بهزیستی استان اداره کل کمیته امداد امام (ره) استان

  4

  مقررشد مدیرکل کمیته امدادامام (ره) استان درخصوص بازاریابی محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار  پیگیری ونتیجه را به دبیرخانه کارگروه اجتماعی وفرهنگی ارائه نمایند .

   یک هفته

  اداره کل کمیته امداد امام (ره) استان

  5

  مقررشدادارات کل دادگستری- ثبت اسناد- بهزیستی- دانشگاه علوم پزشکی- امور بانوان وخانواده استانداری ودفتر اجتماعی وفرهنگی استانداری ضمن جلسه هماهنگی ، سازوکاری ایجاد نمایندکه دفترخانه های ازدواج ملزم باشندبدون آزمایش ژنتیک اجازه ثبت ازدواج را نداشته باشند .

  یک ماه

  ادارات کل دادگستری- ثبت اسناد- بهزیستی- دانشگاه علوم پزشکی- امور بانوان وخانواده استانداری ودفتر اجتماعی وفرهنگی استانداری

  6

  مقررشد سازمان بهزیستی استان بانک اطلاعات ژنتیک معلولین استان راتهیه وبه خانواده هادارای مشکل ژنتیکی جهت پیشگیری اعلام نماید .

  یک ماه

  سازمان بهزیستی استان

  7

  مقررشدسازمان بهزیستی استان کلیپی درخصوص مسائل ومشکلات ژنتیکی تهیه وجهت آگاهی بخشی وپیشگیری دراختیار صدا وسیما قرار دهند .

  یک ماه

  سازمان بهزیستی استان

  8

  مقررشدمعاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی با هماهنگی دستگاههای متولی کنترل و کاهش طلاق درراستای راهکارهای آموزش زوجین قبل ازازدواج راه حل مناسب را ارائه نمایند .

  یک ماه

  معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار

  9

  مقررشد دادن یاری برگ به زوجین ازطریق سازمان بهزیستی استان منوط به ارائه گواهی مشاوره قبل ازازدواج باشد .

  مستمر

  سازمان بهزیستی استان

   

  عكس هاي مرتبط :

  بيشتر
  نسخه قابل چاپ
  مجری سایت:شرکت سیگما