پنجشنبه 30 خرداد 1398   13:01:13
بروز رسانی:
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:25:47
پیوند ها
اخبار
بيشتر
معرفی دفتر
                                                      مدیرکل اجتماعی وفرهنگی استانداری
                                      سیدعلی فتح میرمحمدی

ا
زسال 1373 به مدت چهارسال مسئول واحدتبلیغات سازمان تبیغات اسلامی استان
مسئول واحدارتباطات وتشکلهای مذهبی سازمان تیلیغات اسلامی مشغول بوده است .
ازتاریخ 28/2/77 لغایت 9/3/83 بعنوان مدیرکل اموراجتماعی وانتخابات استانداری
منصوب شده سپس به عنوان فرمانداری کهگیلویه منصوب گردید.

ازتاریخ 9/3/83 لغایت10/ 12/84 فرماندار کهگیلویه پس ازآن بعنوان کارشناس
دراستانداری مشغول بوده تا اینکه
ازتاریخ 9/8/92
تاکنون مدیرکل اموراجتماعی
وفرهنگی استانداری مشغول است
.
 
 
اهم فعالیتهای دفتر اجتماعی وفرهنگی

کارگروه اجتماعی و فرهنگی
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- پیگیری اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ی امور اجتماعی و فرهنگی استان.
3- تدوین و ارائه‌ی آمار دقیق آسیب‌ها و مسائل اجتماعی استان در بازه‌های زمانی فصلی.
4- بررسی و اتخاذ تصمیمات کاربردی در خصوص راه‌های کنترل و کاهش اثرات آسیب‌ها و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه و... از طریق کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان.
5- هماهنگی و نظارت بر نهادهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی در استان.
6- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقای سطح شاخص‌های مذکور.
7- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
8- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف به‌صورت مستمر.
مناطق ویژهی اجتماعی (بافتهای فرسوده)، ستاد مشارکتهای مردمی مدیریت بحران
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته‌ها از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- انجام بازدیدهای دوره‌ای از محلات هدف استان و شهرستان و بررسی اقدامات سازمان‌ها و ادارات اجتماعی و فرهنگی استان.
3- انجام امور مربوط به همکاری و هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های مرتبط اجتماعی، فرهنگی و سلامت از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری و...
4- نظارت بر اجرای مراحل مختلف برنامه‌ها و طرح‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت محدوده‌ها و محله‌های هدف.
5- بررسی و پیگیری تخصیص منابع مالی برای اجرای برنامه‌های مصوب کارگروه.
6- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
7- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
8- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
امور فرهنگی
1- پیگیری امور مربوط به برگزاری مناسبت‌ها، آیین‌ها و مراسم مذهبی استان.
2- پیگیری امور فرهنگی استان.
3- برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای شاخص‌های فرهنگی استان.
4- هماهنگی و حمایت از برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار، بسیج و دفاع مقدس.
5- ایجاد و راه‌اندازی سایت اینترنتی جامع دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به‌منظور اطلاع‌رسانی و افزایش ارتباط با سازمان‌ها و اقشار مختلف جامعه.
6- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
7- تولید ماهیانه حداقل 3 خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
8- مستندسازی کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
سازمانهای مردمنهاد
1-      اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد.
2-      ساده‌سازی و تسهیل روند صدور پروانه‌ی فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد و انجام بررسی‌های لازم در خصوص هویت هیأت‌مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذی‌ربط و دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده‌ی متقاضیان سازمان‌های مردم‌نهاد جهت صدور پروانه‌ی تأسیس.
3-      برنامه‌ریزی به‌منظور توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد استان مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذی‌ربط و تبیین نقش و جایگاه آن‌ها در جامعه.
4-      نظارت مستمر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و اخذ گزارش سالیانه‌ی مالی و اجرایی از سمن‌ها مطابق با قوانین و مقررات.
5-      بررسی و مطالعه‌ی راه‌کارهای تشویق و ارتقای کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
6-      هماهنگی و همکاری با فرمانداری‌ها در راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان.
7-      دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده‌ی متقاضیان جهت صدور پروانه‌ی تأسیس سمن.
8-      برگزاری منظم جلسات هیأت نظارت بر سمن‌های استان و بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله مربوط به سمن‌ها در هیأت مذکور.
9-      تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
10- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
11- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کمیسیون از طریق برگزاری منظم جلسات (حداقل سه ماه یک جلسه) تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستورکارهای مناسب و مرتبط.
2- بررسی و تدوین سیاست‌های اجرایی ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی.
3- رصد اخبار و گزارش‌های مربوط به نارضایتی‌ها و اعتراضات اقشار مختلف جامعه در سطح استان و وضعیت جرائم اجتماعی و اخلاقی و رویدادهای ویژه در سطح استان.
4- نظارت بر اقدامات و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در ارتقای امنیت اجتماعی.
5- پایش وضعیت امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه از طریق ارگان‌های مسؤول.
6- بررسی، ارائه‌ی راهکار و تعامل با دادگستری در خصوص شیوه‌های مؤثر برخورد با مجرمین حوزه‌ی امنیت اجتماعی و اخلاقی بر اساس تجارب و الگوهای موفق.
7- بررسی روش‌های ارتقای احساس امنیت اجتماعی در قالب وظایف دستگاه‌ها و نهادها.
8- بررسی جلب مشارکت‌های مردمی سمن‌ها در برنامه‌های ارتقای امنیت اجتماعی.
9- هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، با هدف ارائه و اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای شاخص‌های آرامش و امنیت روحی جامعه و ارتقای رضایتمندی اجتماعی (با تأکید بر تدوین، تولید و انتشار برنامه‌های آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی و ترویج اخلاق اسلامی، ارتقای خدمات‌رسانی دستگاه‌ها به مردم برای ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه).
10- نظارت و حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی از زندانیان و خانواده‌ی زندانیان مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی.
11- ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی.
12- توسعه، تعمیق و تقویت هویت ایرانی اسلامی و یکپارچگی ملی و همبستگی پایدار بین اقوام، ادیان و مذاهب کشور.
13- بررسی سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات انجام‌شده در زمینه‌ی برقراری امنیت اجتماعی و پیشنهاد برنامه به مراجع تصمیم‌گیر در راستای ارتقای امنیت اجتماعی.
14- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
15- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
16- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
بیماران خاص
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته از طریق برگزاری منظم جلسات (حداقل سه ماه یک جلسه) تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- پیگیری امور مربوط به بیماران خاص استان از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهادی که در این راستا فعالیت می‌کنند.
3- ارتباط مستمر و نظارت بر سمن‌های فعال مرتبط با بیماران خاص.
4- پیگیری امور مربوط به اهداکنندگان کلیه.
5- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
6- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
7- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
ستاد ساماندهی متکدیان، ستاد مشارکتهای مردمی پدافند غیرعامل استان
1- انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- نظارت بر فرایند جمع‌آوری متکدیان از طریق دستگاه‌های مربوطه.
3- بازدید مستمر از مرکز نگهداری متکدیان.
4- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
5- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
6- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
1-      انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد صیانت از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2-      فراهم آوردن زمینه‌ی ترویج نظم و انضباط و ارتقای امنیت اجتماعی، فرهنگ حجاب و عفاف و حفظ صیانت از ارزش‌های اخلاقی، ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی و رضایت عمومی و ارتقای وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی با تأکید بر باورها و ارزش‌های دینی، قومی و محلی.
3- بررسی سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات انجام‌شده در زمینه‌ی برقراری از حریم امنیت عمومی و احقاق حقوق شهروندی.
4- پیگیری اجرای قوانین، مصوبات‌دولت، مصوبات و سایر دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ی ستاد صیانت.
5-      فعال نمودن کمیته‌های سه‌گانه‌ی ذیل ستاد صیانت در استان و شهرستان‌ها.
6-      بررسی راه‌های گسترش ترویج آموزه‌های دینی و قرآنی در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی جامعه و ارائه‌ی طرح و برنامه با کمک دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط.
7-      هماهنگی و پیگیری جهت روان‌سازی قوانین و مقررات برای آحاد جامعه.
8-      هماهنگی و حمایت از برنامه‌های تکریم ارباب‌رجوع و مقابله با فساد اداری.
9-      اخذ گزارش‌های منظم از دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی در زمینه‌ی ستاد صیانت و ارسال به مرکز.
10- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
11- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
12- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف.
امور بهداشت و درمان، کمیتهی کاهش ایدز، کمیتهی کاهش مشروبات الکلی
1-      هماهنگی برگزاری جلسات و دستور کار جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حوزه‌ی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
2-      پیگیری تمام امورات مربوط به حوزه‌ی بهداشت و درمان و سلامت.
3-      نظارت و پیگیری اماکن عمومی استان به‌منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات.
4-      نظارت مستمر و فعال بر مراکز بهداشتی و درمانی استان و شهرستان و ارائه‌ی گزارش مکتوب از بازدیدها.
5-      شرکت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل حوزه‌ی بهداشت و درمان.
6-      انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته‌ها از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
7-      همکاری در کمیته‌ی پایش و ارزیابی ایدز و اجرای برنامه‌های مربوط و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های استانی ذی‌ربط.
8-      همکاری با دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال مرتبط با ایدز در زمینه‌ی اجرای برنامه‌های آموزشی، پیشگیری و توانمندسازی.
9-      برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و... در تمامی ابعاد از قبیل پیشگیری اولیه از اعتیاد به مشروبات، مقابله با ورود مشروبات و تولید و عرضه‌ی مشروبات، درمان و بازپروری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و امور فرهنگی و تبلیغات و آموزش.
10- برنامه‌ریزی به‌منظور استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با مشروبات الکلی.
11- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
12- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
13- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
1
 
 


اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در ذیل مجموعه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان ستاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی استان و نیز دبیرخانه گارگروه اجتماعی و فرهنگی با محور های تخصصی (آسیب های اجتماعی ، سکونتگاه های  غیر رسمی ، مناطق ویژه اجتماعی ، ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی ،اطلس اجتماعی ،  بهداشت و درمان ، سمن ها و....) فعالیت می نماید .

شرح وظایف
اهداف و وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
- بررسی و شناسایی ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان.
- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و ارائه‌ی راه‌حل آن‌ها به مقامات مسؤول.
- بررسی مسائل و نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه و تعیین اولویت‌ها در این زمینه و تعامل همکاری با حوزه‌ی ستاد وزارت کشور.
- بررسی نیازهای استان در زمینه‌ی مسائل بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی.
- مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی مردم.
- نظارت و پیگیری لازم در مورد رسیدگی و بهبود وضع اماکن عمومی.
- اقدام در تجهیز و مشارکت مردم روستا و شهر در امور اجتماعی و کارهای عام‌المنفعه.
- بررسی و سنجش لازم به‌منظور شناخت زمینه‌های مشارکت مردم در حوزه‌ی موضوعات اجتماعی و ارائه‌ی راهکارهای مناسب در راستای افزایش آن در استان.
- بررسی عوامل مؤثر در راستای اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد.
- برنامه‌ریزی به‌منظور توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آن‌ها در جامعه و پیش‌بینی لازم در راستای قانونمند نمودن فعالیت‌های آن‌ها.
- نظارت مستمر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مطابق با قوانین مقررات از طریق فرمانداران با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط.
- دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان تشکل‌های مردم جهت صدور پروانه تأسیس.
- ساده‌سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد و پیگیری آن از طریق مراجع ذی‌ربط.
- بررسی‌های لازم در خصوص هویت هیأت‌مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط.
- بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصل مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد و اعلام آن به مراجع ذی‌ربط.
- بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقای کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف یارانه‌ای تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- هماهنگی و همکاری با فرمانداری‌ها در راستای اهداف توسعه و افزایش مشارکت‌های اجتماعی و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان.
 
کارگروه اجتماعی و فرهنگی
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- پیگیری اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ی امور اجتماعی و فرهنگی استان.
3- تدوین و ارائه‌ی آمار دقیق آسیب‌ها و مسائل اجتماعی استان در بازه‌های زمانی فصلی.
4- بررسی و اتخاذ تصمیمات کاربردی در خصوص راه‌های کنترل و کاهش اثرات آسیب‌ها و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه و... از طریق کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان.
5- هماهنگی و نظارت بر نهادهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی در استان.
6- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقای سطح شاخص‌های مذکور.
7- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
8- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف به‌صورت مستمر.
مناطق ویژهی اجتماعی (بافتهای فرسوده)، ستاد مشارکتهای مردمی مدیریت بحران
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته‌ها از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- انجام بازدیدهای دوره‌ای از محلات هدف استان و شهرستان و بررسی اقدامات سازمان‌ها و ادارات اجتماعی و فرهنگی استان.
3- انجام امور مربوط به همکاری و هماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های مرتبط اجتماعی، فرهنگی و سلامت از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری و...
4- نظارت بر اجرای مراحل مختلف برنامه‌ها و طرح‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت محدوده‌ها و محله‌های هدف.
5- بررسی و پیگیری تخصیص منابع مالی برای اجرای برنامه‌های مصوب کارگروه.
6- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
7- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
8- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
امور فرهنگی
1- پیگیری امور مربوط به برگزاری مناسبت‌ها، آیین‌ها و مراسم مذهبی استان.
2- پیگیری امور فرهنگی استان.
3- برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای شاخص‌های فرهنگی استان.
4- هماهنگی و حمایت از برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار، بسیج و دفاع مقدس.
5- ایجاد و راه‌اندازی سایت اینترنتی جامع دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به‌منظور اطلاع‌رسانی و افزایش ارتباط با سازمان‌ها و اقشار مختلف جامعه.
6- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
7- تولید ماهیانه حداقل 3 خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
8- مستندسازی کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
سازمانهای مردمنهاد
1-      اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد.
2-      ساده‌سازی و تسهیل روند صدور پروانه‌ی فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد و انجام بررسی‌های لازم در خصوص هویت هیأت‌مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذی‌ربط و دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده‌ی متقاضیان سازمان‌های مردم‌نهاد جهت صدور پروانه‌ی تأسیس.
3-      برنامه‌ریزی به‌منظور توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد استان مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذی‌ربط و تبیین نقش و جایگاه آن‌ها در جامعه.
4-      نظارت مستمر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و اخذ گزارش سالیانه‌ی مالی و اجرایی از سمن‌ها مطابق با قوانین و مقررات.
5-      بررسی و مطالعه‌ی راه‌کارهای تشویق و ارتقای کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
6-      هماهنگی و همکاری با فرمانداری‌ها در راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان.
7-      دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده‌ی متقاضیان جهت صدور پروانه‌ی تأسیس سمن.
8-      برگزاری منظم جلسات هیأت نظارت بر سمن‌های استان و بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله مربوط به سمن‌ها در هیأت مذکور.
9-      تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
10- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
11- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کمیسیون از طریق برگزاری منظم جلسات (حداقل سه ماه یک جلسه) تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستورکارهای مناسب و مرتبط.
2- بررسی و تدوین سیاست‌های اجرایی ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی.
3- رصد اخبار و گزارش‌های مربوط به نارضایتی‌ها و اعتراضات اقشار مختلف جامعه در سطح استان و وضعیت جرائم اجتماعی و اخلاقی و رویدادهای ویژه در سطح استان.
4- نظارت بر اقدامات و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در ارتقای امنیت اجتماعی.
5- پایش وضعیت امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه از طریق ارگان‌های مسؤول.
6- بررسی، ارائه‌ی راهکار و تعامل با دادگستری در خصوص شیوه‌های مؤثر برخورد با مجرمین حوزه‌ی امنیت اجتماعی و اخلاقی بر اساس تجارب و الگوهای موفق.
7- بررسی روش‌های ارتقای احساس امنیت اجتماعی در قالب وظایف دستگاه‌ها و نهادها.
8- بررسی جلب مشارکت‌های مردمی سمن‌ها در برنامه‌های ارتقای امنیت اجتماعی.
9- هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، با هدف ارائه و اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای شاخص‌های آرامش و امنیت روحی جامعه و ارتقای رضایتمندی اجتماعی (با تأکید بر تدوین، تولید و انتشار برنامه‌های آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی و ترویج اخلاق اسلامی، ارتقای خدمات‌رسانی دستگاه‌ها به مردم برای ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه).
10- نظارت و حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی از زندانیان و خانواده‌ی زندانیان مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی.
11- ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی.
12- توسعه، تعمیق و تقویت هویت ایرانی اسلامی و یکپارچگی ملی و همبستگی پایدار بین اقوام، ادیان و مذاهب کشور.
13- بررسی سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات انجام‌شده در زمینه‌ی برقراری امنیت اجتماعی و پیشنهاد برنامه به مراجع تصمیم‌گیر در راستای ارتقای امنیت اجتماعی.
14- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
15- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
16- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
بیماران خاص
1- انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته از طریق برگزاری منظم جلسات (حداقل سه ماه یک جلسه) تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- پیگیری امور مربوط به بیماران خاص استان از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهادی که در این راستا فعالیت می‌کنند.
3- ارتباط مستمر و نظارت بر سمن‌های فعال مرتبط با بیماران خاص.
4- پیگیری امور مربوط به اهداکنندگان کلیه.
5- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
6- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
7- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
ستاد ساماندهی متکدیان، ستاد مشارکتهای مردمی پدافند غیرعامل استان
1- انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2- نظارت بر فرایند جمع‌آوری متکدیان از طریق دستگاه‌های مربوطه.
3- بازدید مستمر از مرکز نگهداری متکدیان.
4- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
5- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف طبق فرمت تولید خبر و با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
6- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
1-      انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد صیانت از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
2-      فراهم آوردن زمینه‌ی ترویج نظم و انضباط و ارتقای امنیت اجتماعی، فرهنگ حجاب و عفاف و حفظ صیانت از ارزش‌های اخلاقی، ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی و رضایت عمومی و ارتقای وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی با تأکید بر باورها و ارزش‌های دینی، قومی و محلی.
3- بررسی سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات انجام‌شده در زمینه‌ی برقراری از حریم امنیت عمومی و احقاق حقوق شهروندی.
4- پیگیری اجرای قوانین، مصوبات‌دولت، مصوبات و سایر دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ی ستاد صیانت.
5-      فعال نمودن کمیته‌های سه‌گانه‌ی ذیل ستاد صیانت در استان و شهرستان‌ها.
6-      بررسی راه‌های گسترش ترویج آموزه‌های دینی و قرآنی در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی جامعه و ارائه‌ی طرح و برنامه با کمک دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط.
7-      هماهنگی و پیگیری جهت روان‌سازی قوانین و مقررات برای آحاد جامعه.
8-      هماهنگی و حمایت از برنامه‌های تکریم ارباب‌رجوع و مقابله با فساد اداری.
9-      اخذ گزارش‌های منظم از دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی در زمینه‌ی ستاد صیانت و ارسال به مرکز.
10- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
11- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
12- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف.
امور بهداشت و درمان، کمیتهی کاهش ایدز، کمیتهی کاهش مشروبات الکلی
1-      هماهنگی برگزاری جلسات و دستور کار جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حوزه‌ی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
2-      پیگیری تمام امورات مربوط به حوزه‌ی بهداشت و درمان و سلامت.
3-      نظارت و پیگیری اماکن عمومی استان به‌منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات.
4-      نظارت مستمر و فعال بر مراکز بهداشتی و درمانی استان و شهرستان و ارائه‌ی گزارش مکتوب از بازدیدها.
5-      شرکت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل حوزه‌ی بهداشت و درمان.
6-      انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته‌ها از طریق برگزاری منظم جلسات، تنظیم صورت‌جلسات، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و مشخص نمودن دستور کارهای مناسب و مرتبط.
7-      همکاری در کمیته‌ی پایش و ارزیابی ایدز و اجرای برنامه‌های مربوط و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های استانی ذی‌ربط.
8-      همکاری با دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال مرتبط با ایدز در زمینه‌ی اجرای برنامه‌های آموزشی، پیشگیری و توانمندسازی.
9-      برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و... در تمامی ابعاد از قبیل پیشگیری اولیه از اعتیاد به مشروبات، مقابله با ورود مشروبات و تولید و عرضه‌ی مشروبات، درمان و بازپروری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و امور فرهنگی و تبلیغات و آموزش.
10- برنامه‌ریزی به‌منظور استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امر مبارزه با مشروبات الکلی.
11- تدوین و ارائه‌ی آمار مرتبط با شرح وظایف در بازه‌های زمانی فصلی.
12- تولید ماهیانه حداقل سه خبر در ارتباط با شرح وظایف با تمرکز بر عملکرد دفتر اجتماعی و فرهنگی.
13- مستندسازی کلیه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با شرح وظایف و انعکاس آن به وزارت کشور به‌صورت مستمر.
1
 
 
چارت تشکیلاتی
مجری سایت:شرکت سیگما